Olovke galerija

Galerija umetnickih slika

FORUM ZA DISKUSIJU

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Galerija

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794
Галерија је простор за излагање уметничких дела. Најчешће се ради о сликама, но могу да се излажу и скулптуре, фотографије, илустрације то јест уметичка дела у свим другим техника и начинима извођења (нпр. перформанс телом, итд). Галерије могу бити јавне или приватне, но најважнија разлика између галерија је у власништву над уметничким експонатима, који могу бити у власништву галерије или посуђени за одређену изложбу из неке друге уметничке установе, или од уметника-појединца.
June 11, 2012 at 10:34 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.