Olovke galerija

Galerija umetnickih slika

FORUM ZA DISKUSIJU

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Istorija likovnoj umetnosti

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Уметност праисторије проучава археологија, за разлику од уметности доба које спада у историју и коју проучава историја уметности. Праисторија је временски период који траје до појаве првих писама, о чему, помоћу материјалних трагова културе, археологија ствара приповест о догађају. Праисторија има различита раздобља. Млађе камено доба обухвата доба варварства и доба дивљаштва. Може се рашчланити на камено доба и доба метала. У доба неолита човек нема довољно хране, клима је повољна за житарице- крчи се и најзад сади, а од изразито ловачке привреде прелази се на земљорадњу- везано за њу јавља се насеље. Човеков рад зависи од природе- уочава то, и појављује се религија. Овај однос према природи одразио се и у уметности- уметничком стварању. Раније у доба ловачке привреде односно природе он није имао никакве залихе, јављају се залихе а с њима и неједнакост- појављује се отимање за храну и раслојавање гентилне заједнице и стварају се породице- генсови (породице су у генсовима;). Човек од иловаче прави посуђе, ручно у различитим облицима. Украшава га и боји. Не зна се тачно шта је смисао декорација. У време робовласништва се две културе јављају и не зна се која је старија дали је то Египат или Месопотамија. Сигурно је да су се развијале независно од почетка и до њиховога контакта долази тек касније.

January 5, 2012 at 6:53 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Египат и Месопотамија историјске су културе које су се истовремено појавиле. Обе су монархије и различите су по религији али у Тинитском и Џемедетнарском добу постојале су већ културе у данашњем смислу речи тога појма. Египатска монархија Старог Царства одржавала се дуги низ година све до револуције која је уништила Старо Царство, али је традиција била снажнија. У Међуријечију Тигриса и Еуфрата појавила се култура чије династије можемо пратити само из случајних догађаја и месних ратова, само је Акадска монархија умела да управља целом земљом међуријечија. Људска је моћ морала да призна божанску, што је постао основ за цео живот. Египат је имао краља и бога у једној личности и заруку среће што се огледало у извесном оптимизму код Египћана. У Месопотамији је владар само заступао Бога. Од Средњега Царства је свако ко је заслужио имао право на посмртни живот. Ништа слично није постојало код Мезопотамаца, и на њих су чекали само бедни изгледи за вечност. Ни једни нису имали обичај да дугачко шире о уметничком делу својим дивљењима. Мезопотамски писар: “било је лепо гледање”. Египат реч је грчког порекла. Рељефно, карактеристична је одељеност а спој је био преко Суеског канала- превлаке, а такође река- Нил. Становништво је хамитског порекла а у IV миленијуму п. н. е. бележи се долазак становништва семитског порекла. Хамити су имали тотемизам а Семити су веровали у божанства у људском облику. Развојне фазе у уметности се углавном подударају са развојем историје и политичке историје Египћана. Позната је Манехтова подела на 30 династија. У III миленијуму фараон Нарамер ујединио је Египат- митски Менес сматра се за ујединитеља Египта- Горњег и Доњег Египта. Старо царство (2650.- 1990. п. н. е.) III династија Џозер до VI династије градитељи су великих пирамида. Џозеров архитекта i био је Имхотеп и један од првих архитеката које је забележила историја. Прелазно доба карактеришу унутрашњи немири и држава се распада на низ мањих покрајина. Учињене су реформе у религији и сви су добили право на погребне бенефиције. Ово доба је трајало до око 2000. године

January 5, 2012 at 6:59 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Средње царство (1991.- 1778. п. н. е.) од XI династије Ментухотеп до XIII династије, границе државе су поново проширене а нарочито за време XII династије. Власт фараона настоје ограничити свештеници. Прелазно доба карактеришу поново унутрашњи немири и погодују инванзији Хиксоса око 1800. п. н. е. (појава коња;) и они су владали северним Египтом. Ново царство (1570.- 1085. п. н. е.) XVI династија Ахмосе до Рамзеса XX династије Египат постаје водећа сила на блиском истоку а против власти фараона се диже свештенство и за време једне унутрашње кризе Аменофис IV уводи сунчани монотеизам бога Атона и узима име Ахатон. Нефертити (1363.- 1345. п. н. е.)- жена је његовог брата а затим њена- позната скулптура са једним оком,архитекта и вајара Тутмоса - често ју је сликао и био је заљубљен у њу. После Аменофиса IV - Ехнатона Атоновог сина његова реформа је одбачена и на прво место је дошао Тутанкамон. Родбинске везе су често нејасне а нити значаји појединих фараона (сетити се брисања Нефертитис када је одбачена ) У XIX династији време Сетија I и Рамзеса III гробнице се праве у брдима и не граде се више велике пирамиде. Египат доживљава поново велики процват и нови политички успон. У XX династији у време Рамзеса III угрожавају га народ с мора- Либијци а око 1090. п. н. е. највећу моћ имао је Хитор. Може се пратити развој уметности од монументалности и превелике озбиљности ка одређеним врстама реализма и доба када је човек научио у уметности да се осмехне и прави природне покрете. Позно доба у којем се мењају у владавини либијске и нубијске династије до 671. године и Асурбанипала владара Асирије. Сајско доба (663.- 525. п. н. е.) Псаметих I оснивач последње XXVI самосталне династије- град Саис био је престоница. Убрзо се почела развијати Персија. 525. Персијанци освајају Египат а 332. после кратког доба независности осваја је Александар Македонски и наследници његови Лаговци и епоха Птолемајоваца је трајала до Клеопатрине смрти 30 године када долази до превласти римске империје, после 395. н. е. византијске и 640. арабске када се завршава 300. година продора хришћанства у Египат.

January 5, 2012 at 7:03 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Егејска уметност простире се на подручју између Балканског Полуострва и Мале Азије. Критско- Микенска уметност ниче из прелазка родовског система у робовласнички на малим острвима где се развија морепловство и бродоградња, звездарство и знања из математике и физике емпиријске природе. Појављује се размена и занати те долази до контаката са материјалним тековинама у којима човек постаје слободнији. Разлике нису јако наглашене и изражене и друштво тежи ка робовласничком систему. Егејска култура се дели на три периода: Кикладска култура 3000-2000. п. н. е. Критско-Минојска култура 2000-1500. године п. н. е Микенска култура 1500-1100. п. н. е. Пошто нема великих разлика нема ни репрезентативне и монументалне уметности нити фиксне религиозне. Уметност је везана за човека и његове свакоденевне потребе. Верује се у митове и бајке. Непостоји портретна уметност нити тежња за изразитим реализмом у сликарству и уметности. Непостоје индивидуалне уметничке творевине и уметност је анонимна. Писмо је тек недавно довољно проучено и протумачено. Неки од овде присутних елеманата били су коришћени у времену кубизма.

January 5, 2012 at 7:04 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Грчка уметност се развијала на широком подручју које обухвата територије Мале Азије, егејска острва, јужни део апенинскога полуострва, Сицилију и Грчку. Грци су из истих разлога као и Микена развијали морепловство. Они организују и настањују се у малим полисима који постају стварне урбане целине у којима се развијала урбана култура. У ово време постоји само мали број градова. Све до почетка нашег века број градова се није нарочито повећавао и тада око првог века број градова се креће око 115. То су били сви познати градови тога времена. Касније се број градова нагло повећава. Велики број робова радио је у производњи а грађани су имали времена да се посвете уметности или науци. Грци развијају рад који је самосталан везан за њихову средину и слободне становнике. Постојала је организована војска. Одржавале су се вежбе и нарочита пажње је посвећивана проучавању људског тела. Проучава се и покрет у уметности. Могу да се разликују три епохе: Архајска Грчка- период који се може датирати у 5. век старе ере, у овај период можемо рачунати и дотадашњи развој на овом тлу. Прелаз ка класичној епоси траје десетак година. Класична Грчка може се рачунати да је почела В века п. н. е., када се шири утицај грчке културе далеко ван граница старе Грчке, али се и прихватају утицаји других култура и утицаји се испреплићу. Траје до 15. века и Александра Македонског. Хеленистичка Грчка у којој се утицаји Грчке још више повећавају, а јавља се нарочито прихватање традиција других култура. Ова периода траје до освајања Рима па и даље, док не потпадне под утицај римски и не трансформише се у византијску уметност на коју и сама делује и има велики утицај. Грчки Богови су слични људима са људским особинама и они често силазе међу обичне људе и свет. Зеус је овде био нарочито агилан, те Богови силазећи у свет склапају и бракове и тако настају хероји и полубожанства. Богови живе на Олимпу близу људи, а од њих се разликују својом бесмртношћу. Грчки уметник обликује своја дела на бази људског тела било у виду скулптуре или сликарског дела. Најмање се сачувало сликарство. Своје храмове претварају у најзначајније културне и привредне центре- претварали су их у неке врсте депоа и банака. Храмови су третирани као скулптуре и компоновани су по концепцији која се заснива на познавању живота. После пелопонезких ратова једно време вођство преузима Спарта потом Теба а затим поново преузима вођство Атина и то траје све до појаве Александра Македонског.

January 5, 2012 at 7:06 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Предпоставља се да су Етрурци дошли из средње Европе. Порекло и није тако битно. Етрурци су народ који је претходио Римљанима и њихов се допринос осетио и у каснијим временима (мисли се на 9. век п. н. е.) Римљани су се са њима повезали и користили су њихове традиције. Симбиоза Етрураца и Римљана је извршена око 3. и 2. века п. н. е. Чињеница је да су Етрурци дошли у јак утицај са Грцима у 4. веку п. н. е. и да су Грци на њих учинили јак утицај. Етрурци су усвојили и грчко писмо али је језик остао неразјашњен. Најдужи етрурски натпис налази се у музеју у Загребу. Писаних података нема довољно и само нам о њима говоре археолошки подаци. Видимо да се налазе на прелазу између родовског и робовласничког поредка. Етрурци су били настањени у градовима. Уређење градова се формира на нарочито погодним местима- врши се избор места за град у зависности од плодности земље и формира се један врло сличан амбијент за град који се на нарочити начин оснива у некој врсти обреда и сматра се да је на тај начин и Рим основан повлачећи кардиналне правце и заокружујући простор у коме се формира град. Њихова гробља су била богата, постојао је култ мртвих и загробан живот, као и на истоку и то је садржајни утицај истока на етрурску уметност. Покушавају да имитирају природу. Појављује се много скулптура од печене земље. Што се тиче времена етрурска уметност се може ограничити од 7. до 3. века п. н. е. односно до тренутка када почиње власт Рима. Права етрурска уметност “није ни постојала” и ради се о преузимању различитих утицаја првенствено из грчке уметности на ова подручја. Што се подручја тиче оно се ограничава на подручје које се сматра Етруријом а то је Тиренско море и реке Тибар и Арно и још неке блиске им области.

January 5, 2012 at 7:08 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Римска уметност дала је мноштво уметничких дела, али није дала неких нарочитих новина. Развијала се од апенинског полуострва а затим се са римским освајањима проширила на цео Медитеран и цео “познати свет”. Ова уметност која је прешла апенински полуоток добила је одређене карактеристике и особености и није имала онај облик који је био у самом Риму. Уметност у провинцијама је била разноврсна и повезана са домородним искуствима. И ако се рачуна да је основан Рим од стране Ромула и Рема 773. година п. н. е. - права Римска уметност се развијала и сеже од 2.- 1. века п. н. е. 510. године Римљани су се ослободили постигнута су права Римљана а са друге стране појавили су се и занати и занатлије као робови долазећи из различитих страна доносили су собом и одређене традиције. У Риму је дошло до развоја уметности која је користила уметност ранијих епоха. У раном периоду у времену римске републике Римљанин је желео да има “оно што му је требало”. У овоме периоду видимо извесну демократизацију у уметности а јачањем и централизацијом ми видимо да долази до оријентације ка репрезентативности и репрезентативним облицима у уметности. У првој фази видимо више хуманости и већу слободу у уметничком стваралаштву. Под утицајам Етрураца запажамо више реалистичнији приступ а са утицајем хеленизма и у поређењу с њим запажамо да је Римска уметност била нижа од грчке и није достигла ону фазу и племенитост и снагу која је у њој, Грчкој присутна и ако се и овде може видети да је дат живи реализам. Што се тиче архитектуре у Римској уметности појављује се једно другачије схватање простора и конструкције, за разлику од схватања храмова као пластике, појављује се схватање које не затвара већ покрива простор- и статичност јесте једна нова карактеристика. Базиликарни облик јесте такође карактеристика за римску архитектуру

January 5, 2012 at 7:08 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

У античком свету верско поштовање божанстава изражавало се у првом реду статуом- Култном статуом од камена која се постављала у храм. Према њој су се израђивале и мале култне статуице у бронзи или и теракоти које су се постављле и у нише у собама. Када се у касној Антици развијала једна сложенија представа о божанству статуа је постепено из плитког рељефа прелазила у слику. Хришћанство је под утицајем друге Божије заповести противило се представљању Бога- фанатични Епифимије је раздерао свети лик насликан на једној завеси изражавајући тиме своје противљење ономе штоје сматрао за идолопоклонство. Овде је интересантно и то што је икона у почетку била слика и није направљена на дрвету што значи да се икона у почетку није везивала за неки материјал и технику. Она је ипак била преносна а то да се иконом сматра слика која је израђена на дрвету и преносна је јесте отуда што се вероватно, услед великог броја оваквих радова који су тако израђени појављује. Оне области које су биле удаљеније од Византије су биле наклоњене хришћанству а оне друге Античком свету и схватању. Утицај Антике је био снажан у почетку и био је зависан од појединих епоха. У доба Палеолога (1261. - 1453.) утицај антике је био снажан и у Цариграду су нашли уточиште грчки сликари, а уметност која је из Цариграда продирала названа је “ manira greaci”. У Византијској уметности фигура изражава једну религиозну тему у чијој се основи налази религиозна идеја. Људска фигура је доминантна и несразмерно увећана. Византијски уметник тежи да елементе које види декомпонује и да их рекомпозицијом подреди композицији не стварности и законима природним већ законима саме слике. Уметник Византије се користи ортогоналном композицијом. Присутна је и инверзна перспектива у којој видимо законе перспективе примењене на један другачији начин да би се искористили за постављање и указивање на приказивање идејнога центра догађаја и овај се користи композиционо. Светлост и сенка не расипа се на начин који одговара стварности и простору су намерно дата одређена иреална својства. Ова се уметност не занима за тело које увек нестаје под богатим наборима тканине, и осеће се присутност аскетског и бестелесног, а када треба приказивати наго тело осећа се схематизација која се из деценије у деценију понавља и са истим грешкама које су једном учињене. Нарочита пажња се поклања глави и очима- очи су прозори душе. Ова уметност постаје средство помоћу кога се уводи мисао из света реалног у свет спиритуални. Ту се развија сликарство и као фреска и као мозаик а познато је и раширено и књижно сликарство.

January 5, 2012 at 7:10 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

раном средњем веку Европа је представљала већи број феуда. Производња је била на ниском степену развоја и није било вишкова- потрошило се све што се произвело и није постојала потереба за трговином. У прероманици и романици јављају се школе које су имале своје особености и своје карактеристичне боје и развијале су се у оквиру свештеничких редова по манастирима те ако постоји у уметности и профана компонента она је у односу на сакралну незнатна. У свом општем концепту уметност је интернационална и има свеобухватни карактер а настала је и развијала се из античке традиције чији су елементи прерађени и трансформисани и упијени. Традиција варварских, гераманских и словенских племена утицала је на уметност. Германи су били традиционални мајстори и уметници у обради метала. У јужним областима (Италија;) може се пратити утицај Византије, постоје радионице које искључиво раде на “византијски начин” као и радионице које су сликале на грчки начин “pictores greaci”. За рани средњи век јесте карактеристично да има исто тако развијено сликарство као и скулптуру, и за разлику од Византије где је скулптура била врло мало развијена и прихватана. Уметник раног средњег века представља мотиве птица или вегетативне мотиве који су развијени и распрострањени и упрошћени и јављају се мотиви лука или завојноце, дакле геометријски мотиви или стилизовани архитектонски елементи. На нашој обали развијају се мотиви који припадају овом мишљењу и схватању у уметности ове епохе. Стрибовски је дао једну расправу у којој тврди да су Хрвати пренели своје знање у обликовању дрвета на камен и тако утицали на развој ове уметности код нас на уметност која се појавила на обали но ова теорија иако јако ласкава за нас није довољно аргумантована и романтична је. Симболика средњег века тешко је схватљива. Византија остала је верна овом концепту, у западу сликарство се трудило да поучи као и да упути оне неписмене и на овај начин да комплетирају Библију за сиромашне и да их придобије и поучи. Мајстори невешто преносе људску фигуру, и ако се јавља жеља за савлађивањем облика људског тела. У хришћанству се појављује песимистичко виђење стварности и апокалиптична визија је одрешена за хиљадугодишњицу- “тада ће страшни суд”... и после је помакнут страшни суд на годину 1070. - те се то стално па и данас помиче.

January 5, 2012 at 7:12 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Током 9. века и 11. века врши се урбанизација и стварају се градови и насеља у Еуропи. Уметност из манастира прелази у градове. Млади занатлијски сталеж иде за тим да уметност доведе у реалне оквире. Уметност се све више хуманизује. Тема се мења. Била је везана за религију и за мистичне списе и имала је задатак да вернике држи у покорности а мотив страшнога суда често се понавља и сусреће. У готици се тема страшног суда такође јавља али су распрострањене и друге и оптимистичкије теме. Јављају се теме које у себи носе и поетичније квалитете. Богородица постаје насмешена и све више кокетна. То су теме које оплемањују уметност. У доба готике уметност се подједнако развијала и као скулптура и као сликарство. Тражио се “Ode et clatitas”, ред и чистоћа у уметности. У доба готике претрпани тимпанони се сређију и јављају се геометријске форме и на порталу се формирају више разрађених зона. Рељиф се извлачи из равни зида али задржава оквир архитектуре и од њеног се утицаја биће ослобођена тек у доба ренесансе када је настало засебно скулпторско дело. Готика је уништила велике зидне површине које су биле погодне за осликавање. Скелетна готска конструкција је уништила зидне слике и нема више могућности да се развијају али су ову функцију прихватили отвори и прозори који се овде налазе и омогућавају једну нову технику сликања на стаклу- витраж. Сликарство готике не уме да реализује дубину слике. Јављају се и теоретирари (Витилио;) који се баве проблемом простора на слици и перспективом и који су утицали на сликаре и сматра се да су инспирисали Ђота и уметнике његовога времена. Ђото чији је учитељ био Чимабуе вратио је сликарству просторне илузије- повратак реалнога сликарскога простора може да се прати од Ђота. Уметници истом бојом добијају сенку и познају згуснуту и разређену боју. Витраж је једна племенита техника која се развијала у готици, стакло се везује у већим и мањим површинама и гради слику. То су сликарске композиције у великим димензијама. Структура слике је дводимензионалног значи плошног карактера. Доминирају боје црвена и плава, модре и жуте боје. Контуре се развијају и формирају се оловом. Касније се јављају и другачији приступи у фази декаденције, композиције су мање, смањују се стаклене површине, јавља се додавање сенки на витроима и техника где се само средина обрађује у витражу.

January 5, 2012 at 7:15 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Реализам из доба ренесансе није произашао из обнављања античке уметности већ из потребе да се задовоље потребе човека и могућности да се користе тековине античке уметности. Свестрани уметници ренесансе били су Микеланђело Буонароти.Леонардо и Рафаело. Скулптура не само да носи многе облике хуманизма већ се јавља одвојено од архитектуре и представља самостално уметничко дело. Са Брунулескијем зграда није савладала човека већ је први пут човек пропорцијом долазио до закона и простора применом математике и надовезујући на метрику и модул романике долазио до законитости за разлику од случајности у романском простору. Сликари препорода решевају све више проблеме дубине простора, и осеће се систематски пут који све више води ка тражењу треће димензије у простору. Још увек преовлађије слика у темпери. То је сликарство још увек религиозне садржине. Ксније 30-40- тих година 15. века појављује се техника сликања уљаним бојама коју је један млади сликар из Италије пренео из Холандије где је она била позната. У првом периоду тежи се ка волумену који је био постављен моделовањем и сенчењем да би се добио утисак простора. Касније сликар оставља моделовање да би се прешло на пиктурално решавање волумена. Слике имају монументални карактер. Касније ће се развијати сликарство и у мањим димензијама али са разрађеним финим тоновима. Светитељи и Божанства се крећу у савременим просторима а касније се губи и ореол и стиче се утисак да су то живи људи. Видимо сликари сликају и познате личности а неретко међу њих стављају и свој портрет, то је освртање на себе самога и свест о сопственој вредности. Неки сликари су се временом потпуно еманциповали од религиозне тематике

January 5, 2012 at 7:17 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Барок- балука – значи перла, све је богато и китињасто треба да се потврди моћ цркве и њен сијај. Барокне композиције су великих размера. Јавља се велики број материјала. Барок се формирао од теме која нагони човека на размишљање, и оне које су требале човека да дирну и да га нагоне на размишљање о потреби вере, црква се свим средствима трудила да задржи свој положај који је имала. Барок је примењивао све оно што је било већ пронађено. Развијао је односе светлости и сенке и тежио да развије драматику и патетику која се потенцирала снажном гестикулацијом и динамиком покрета и за разлику од статичне и смирене ренесансе. Појављују се сложене композиције и неретко се употребљава и дијагонална композиција слике. Барок у профаном смислу нашао је места у дворовима и резиденцијама краљева.

January 5, 2012 at 7:19 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Маниризам са свим својим карактеристикама као правац и смер којим историчари одређују дела са секундарним значењем и својом виртуозно глатком обрађеном површином, немирним третманом светлости и сенке и повезан путем хладне суздржљивости са нагласцима на тканини у портретној уметности представљају уметници у Фиренци, Риму и Парми, правац је изразито интелектуалне природе, супротан је концепцијама ренесансе и чињеница је да су му припадали и велики сликари од великог значаја за развој уметности-у Шпанији Ел Греко. Облик се интелектуалним поступком филтрира и елиминише директну опсервацију и перцепцију. Оваково схватање које произилази из маниристичког концепта склоно је венецијанском и њиховом спиритуалистичком схватању и ово се супротставља барокном схватању које је дириговано од стране Ватикана и у који полазећи ипак од природе иде све до барокних натуралистичких композиција и коме доприноси развоју грађевинарство и декадентни вид форме да би се изазвала реакција грађанства на веру, јавља се Лутерова револуција и ватиканска компонента која има барокни карактер иако прихваћена али није наилазила увек на плодно тло у свим крајевима а нарочито не у Француској и Холандији.

January 5, 2012 at 7:20 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Уметност класицизма се манифестује у скулптури и сликарству а нарочитому једној ропској имитацији облика у грчкој код скулптуре. Надаље ћемо се задржати углавном на једном центру- Паризу где се стварају нова схватања а и одумиру. У Француској револуција је ликвидирала монархију, одбацује се оно што је одражавало апсолутистички дух и аристократска схватања. Уметност се демократизира и опет се узори траже у баштини антике у њезином исконски људском духу и формално се одликује као израз обележен називом класицизам. Идеал класицизма према Жак-Луј Давиду је пред очима. У његовим делима доминира чист и сигуран цртеж и ликови су распоређени као на римским рељефима но колорит је хладан и без сијаја- класицизам је дао још једног уметника Антоине-Жан Гроса недостижног цртача и Жан Огист Доминик Енгра, ствараоца мајсторских портрета. Но класицизам је као школа јалово замро. Као одлучна опозиција против “грекоманије” класициста наступа са својим тезама о слободи романтицизам

January 5, 2012 at 7:22 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Реализам је у Европи био изазван свеукупним збивањима 30.- 40. –тих година 19. века. То је период који је био крцат супротностима у коме су револуције (1830.) и у коме је била Париска комуна (1871.) У томе је периоду револуција изискивала ангажовану снагу. Социјалисти су своје представнике имали још у 17. веку (Овен и Фурије;) али су их стварно добили у току 19. века – Маркса и Енгелса. Већ 1847. настаје “Беда филозофије”. У таковој клими романтицизам који је тражио ангажовање на другој страни потиснут је реализмом. У литератури је Балзак, Зола и Стендал. 40-тих година свој поход почиње реализам и траје све док га не смени савремена уметност. Гистав Курбе- револуционар и социјалиста, учесник париске комуне, био је речит и његова је речитост била драгоцена. У својим првим је манифестацијама реализам наилазио на значајан отпор. 1855. године Курбе је издао свој манифест. Курбе је тражио инспирацију на делима хоандских и шпанских уметника. Он је против школа и с разлогом је био против њих и хтео је елиминисати академизирање у сликарству. Насупрот романтичарима и неокласицистичарима уметници реализма су уметност схватали као савремену. Романтичари битну улогу придају машти, док је улога маште код неокласицистичара ограничана на одређена подручја. Неокласицизам је имао чврсте поставке о лепоти. Винкелман, “лепота је једна остварена у античком свету”. Насупрот овоме реалисти сматрају да је лепота у природи

January 5, 2012 at 7:24 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

То је први од праваца који реагује против академских праваца у уметности. Настао је у другој половини (70- тих година;) 19. века. Изражен је првенствено у сликарству. Оптичка сензација светла дефинише се на површини и предност даје једном елементу- светлу. Пленеристи, уметници који су оставили свој атеље и изашли у пленер да би тежиште својих интересовања усмерили на атмосферу, јутарње измаглице, магле и хватајући те ефекте они су утрли пут према импресионизму. И холандски су се старији мајстори бавили атмосфером али ту је атмосфера постојала као равноправни елеменат коме није дат приоритетни значај у слици. Велчина скандала који је изазвала Манеова Олимпија доказ је да са Манеом почиње нешто ново ниједан сликар није успео да створи такову забуну и није се толико удаљио од својих претходника Олимпија није никаква богиња већ је лепа и допадљива слика. Сликари које ће 1874. назвати импресионистима још увек траже себе у времену када се бура око Олимпије није ни стишала и наилази на подсмех публике. Те године Моне слика своју чувену слику Лука у Хавру у јутарњој измаглици коју ће приказати на изложби те године 1874. –те на првој изложби групе код Надара у Паризу и чији је наслов Импресија, Сунце се рађа навести једног критичара (Шариварија;) да ауторе слика назове импресионистима. Импресионизам је био изазван неколицином чинилаца. Уметност ренесансе је исцрпела оно што је могла дати и из тога се концепта није могло ништа више учинити. Други је елеменат појава фотографије 1839. Луј Дагер је примењивао своју дагеротипију да би се развијало врло брзо и у 20. веку већ је позната фотографија у боји.

January 5, 2012 at 7:26 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

У 19. веку Немачка је преживљавала своје етапе доста конзервативно. У Немачкој је постојао реализам са утицајем Гистав Курбеа а и импресионизам је имао свога представника у тој затвореној средини. Око часописа Југенд формирао се Југендстил. Французи су га назвали "Lar Nuovo" (нова уметност;) израз је свесног настојања ка модернизму. У Дрездену је формирана група “Мост“ у ту групу су се укључили Емил Нолде, Ернст Кирхнер и Карл Шмит Ротлуф. Ови уметници су запазили изложбу црначке уметности. То је био тренутак када се руше класичне вредности класичног апсолута. Валоризују се све вредности које су антикласичне, то је прекретница у уметности од изванредног значаја. Поред ове групе уметника уметница Паула Модерсон- Бекер која је упознавши дела Гога и Пол Гогена добила потврду да је на правом путу и усвојила је поступак који је између експресионизма и фовизма и прешла пут независно се формирајући. Сарадња Франц Марка и Василија Кандинског на књизи и налазе се у групи “Die Blaue Reiter”, и тој групи прилази и Швајцарац Паул Кле. Све ово се слило у правац који нам је познат под именом експресионизам. Кубоекспресионизам је правац који је сједињавао ова два правца.

January 5, 2012 at 7:27 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Незадовољни стањем у уметности и истичући потребу за редом реагујући против фовиста кубисти подржавају потребу уводјања волумена у слику. Кубизам се дубоко инспириче делима Пол Сезана. Анализира се облик и геометризује се да би се рекомпозицијом поново успоставио. Облик се анализира са виђењем из више страна, кубизам пушта да се очна тачка креће и анализира облик у различитим изгледима. На тај се начин кубизам супротставља сталној очној тачки посматрања предмета односно мотива. Светло нема реална својства и оно се полаже по површинама и светло зрачи из слике. Од 1917. боја је поново јака. Не жели се створити илузија простора. Слика почиње да живи сопственим животом. Већ је импресионизам поћео да руши принципе по којој се стварност не може деформисати. Кубизам је добио има према слици Жоржа Брака и једном пејзажу једана критичар у подсмевању у часопису а 14. окт. 1908. говори о кубушчићима. Кубисти су пронашли и нови технички поступак колаж којим се могу постизати одређени ефекти. Аплицирана слова су имала искључиво декоративни карактер. 1909.- 1912. стил се тачно формирао и ту можемо говорити о аналитичком кубизму. Сликар посматра предмат из две или више тачака. Код неких слика се предмет разбија на мале одломке који ритмизирају површину и у даљој фази од апстрактног поново долазе до предмета и тако настаје тзв. синтетички кубизам у тежњи за конкретним јавља се стварно улепљивање предмета комадића новина или поклопчића од шибица у слике те се добија и квалитетне просторне пластичне колоритне структуре (употреба песка или тапета;). 1911. изложба кубиста у "Салону независних" у којој је учествовао Робер Делоне, Фернан Леже, Хуан Грис, Жорж Брак, Пабло Пикасо и др. издају манифест пуризма и "Apres le Cubisme". Прве реакције на монохроматску композицију кубизма јесте Орфизам Робер Делонеа он је настојао да у својим дисковима боје покрене елементе и успостави “космичко кружење” боје. Овај правац паралелан је покушајима Кандилског у Минхену.

January 5, 2012 at 7:28 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Футуризам је као новину увео кретање у слику и то је поступак близак кубизму и развијао се првенствено у Италији. Кретање се изазива тако што се фиксира узастопни положај у покрету. У уметности се покушава укључити елеменат времена, он тежи да постане елеменат и утисак динамичке сензације. Футуризам иако правац који је карактеристичан за Италију има свој манифест у Паризу 1909. у редакцији песника Маринетија. Годину дана касније излази манифест футуризма са потписима Умберта Боћониа, Карла Кара, и др. Футуристи желе да прикажу савремени свет и да уздрмају средину која је оптерећена традицијама, и док с једне стране поштујући натуралистички дух и схему (Слика: "Пас на ланцу" Ђакомо Бала;) то не чине ни Марсел Дишан а ни Жак Вијон а Ђорђо де Кирико види "узбудљиву везу између перспективе и метафизике".

January 5, 2012 at 7:30 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Реакције против импресионизма око 1890. манифестују се у готово свим атељеима. Слика се схвата као производ духа у делима Пол Сезана, Жорж Сераа, Винсент ван Гога, Пол Гогена и Едгар Дегаа као и Тулуз-Лотрека. Ђорђо де Кирико (рођ. 1988.) јесте у ствари уметник који је показао пут надреализму- суреализму. У њега предмети добијају посебан карактер из снова, пејсажи далеких хоризонта имају паралеле које се никада не секу и време је вероватно заустављено а ако и на сату показује да је два сата постоје дуге вечерње сенке које то не казују, уместо људи шетају манекени који су састављени од геометријских облика и елемената и човек је постао механички робот којим владају ствари. Најзначајнији суреалиста је свакако Макс Ернст артиљерац са једне стране усека фронта француског- немачког рата и пешак Паул Елард песник, срели су се у Паризу после рата и спријатељили се и њим а заједничка им је мржња према рату и заједно се срећу у покрету дада, које је настало у неутралној земљи

January 5, 2012 at 7:32 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.