Olovke galerija

Galerija umetnickih slika

FORUM ZA DISKUSIJU

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Grncarija

Gaga Administrator
Member
Posts: 19

Ovde mozete postavljati teme i pitanja u vezi Grncarije.

November 10, 2011 at 7:02 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Glina

 

Skulptura u glini se modelira, pre svega, prstima i bridom šake, direktnim dodirivanjem materijala. Mogu se, po potrebi, koristiti i odgovarajući drveni i metalni nožići. U direktnom kontaktu sa glinom stvaralac prstima oblikuje ono što želi i oseti. Svoje želje i osećanja predstavlja u trodimenzionalnom obliku. Estetska poruka se ogleda u samoj masi oblika, vizuelno i taktilno, u pokretu i strukturi, u treperenju svetlosti koja osvetljava čitavu strukturu.

 

Otisci pristiju kojima se stvaraju udubljenja i ispupčenja, označavaju ritam ruke, treptaj, nervozu, temperament čoveka koji stvara oblik brzim modelovanjem.

 

Glina je meki materijal koji se koristi na dva načina da bi se došlo do trajno izvedene skulpture. Jedan način je da se dovršena skulptura u osnovnoj masi izdubi i sušenjem pripremi za završno pečenje.

 

Pečenjem u keramičkoj peći na temperaturi od 600 do 1000 stepeni glina trajno očvrsne i tada se zove terakota. U suštini, prirodna boja gline u napravljenoj skulpturi daje svoj estetski doprinos i ukomponovanu poruku kao ostali likovni elementi. Površina skulpture može i da se oboji drugom bojom. To je patiniranje. Može da se premaže glazurom i ponovnim pečenjem napravi staklasti sjaj na površini skulpture.

 

Druga mogućnost je da se modelovanjem u glini i proverom svih profila ostvari zamišljeni oblik skulpture koji će se, kao original, odredjenim postupkom odliti u gips, pa zatim u bronzu. Gips i gipsani odlivak su prelazi materijali i oblik u procesu odlivanja skulpture u bronzi kao konačnom i trajnom materijalu.

 

Skulptura odlivena u gipsu je bela. Ima sve karakteristike i otiske koji su bili napravljeni za pripremu odlivanja u bronzi. Sa gipsanog originala ponovo se uzima negativ - kalup u gipsu koji se sa unutrašnje strane oblaže slojem voska, onoliko debelim koliko je planirano da bude debeo odlivak u bronzi.

 

Ostala šupljina se popunjava smešom mlevene cigle i gipsa. Dobijeni original je sada u vosku sa svim karakteristikama skulpture napravljene u glini. Pošto se uklonio negativ od gipsa, spoljna površina se oblepi istom smešom cigle i gipsa.

 

Sušenjem čitave mase i sagorevanjem voska, dobija se šupljna u koju se naliva tečna bronza. Razvijanjem kalupa (cigla i gips) i završnim čišćenjem - cizeliranjem uporedjuje se bronzani odlivak sa gipsanim modelom, dovršava i patinira. Pore prirodne patine koju bronza dobija vremenom, ona može i da se uglača do punog sjaja i prirodne boje sirovog metala tako da svojom površinom odbija svetlost ili da se neposredna okolina ogleda u njenim glatkim poršinama.

 

December 16, 2011 at 3:04 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


pocnite vasu zaradu registrujte se preko ovog banera da i ja zaradim

June 12, 2015 at 10:52 AM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


June 24, 2015 at 12:09 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.