Olovke galerija

Galerija umetnickih slika

FORUM ZA DISKUSIJU

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Vincent van Gogh koliko je nasliki i prodo svojih radova...?

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


Za period od deset godina nasliko je preko 800 slika i preko 1100 crteza ....Za ceo svoj život uspeo je da proda samo jednu sliku.Svome bratu koji je imao umetničku galeriju. Njegova slava stupa tek 11 godina nakon smrti, na izložbi u Parizu 1901 godine.

August 15, 2015 at 5:10 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


August 15, 2015 at 5:53 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.