Olovke galerija

Galerija umetnickih slika

FORUM ZA DISKUSIJU

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Zelena boja znaci ?

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Зелена боја се региструје на таласним дужинама од 570 до 590 nm. Асоцира на далеко и хладно. Не утиче битније на физиолошке функције човека. Делује умирујуће и нешто мало утиче на повећање радне способности на радном месту. Зелена боја је боја Духа Светога у хришћанству. Православни патријарси потписују се зеленим мастилом. Такође је бојаисламске религије и екологије. Еколошки покрети се другачије називају „зелени“ јер том бојом означавају своју борбу за заштиту природе. Као знак, зелена боја представља да је нешто допуштено (пример: семафор;), или слободно (пример: такси-возило;), за разлику од црвене која представља забрану. Зелена је боја природе. Људима са оштећеним видом се препоручује да гледају у њу. Такође, у школама, табла је најчешће зелене боје баш због тога што најмање замара очи.

March 27, 2015 at 1:57 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


June 12, 2015 at 11:49 AM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


June 24, 2015 at 12:01 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.