Olovke galerija

Galerija umetnickih slika

FORUM ZA DISKUSIJU

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Slikanje prirode u slikarstvu

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Сликање пејзажа је једна од тема у сликарству и подразумева приказивање предела. До ренесансе пејзаж је био само споредна тема која је пратила друге главне теме, а од ренесансе, постаје и он сам главна тема у сликарству. Свој врхунац сликање пејзажа доживљава у 19. веку када су романтичне представе омогућиле да та тема постане равноправно заступљена са историјским темама. У начелу у романтичарском сликартву разликују се два типа пејзажа: херојски пејзаж је испуњен античким штафажним фигурама и грађевинама и настоји да оживи антику коју сликари овог типа пејзажа сматрају за узорну епоху. Насупрот томе, идеални пејзаж је састављен од појединачних елемената пејзажа који сачињавају идеалан призор који надмашује саму природу. Он је настао око 1600. године у Риму и карактерише се идеализованим просториме, отвара се пре у дубину. То је предео идеалан напуњен светлом.

March 27, 2015 at 1:35 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794

Стари и средњи век Натуралистички приказ пејзажа био је раширен још у античком сликарству мада су елементи пејзажа често стављани једни поред других на начин назнака и скраћења и нису били у стању да образују континуирану целовитост слике. У још већој и израженијој мери важи то за византијско и рано средњовековно сликарство које је пејзаж у најбољем случају назначавало уз помоћ појединачних мотива, као што су стене, дрвеће и ливаде. У средњем веку се пејзаж није неговао. У сликарству спутаном строгим правилима иконографије није било места за чулно назирање и бележење природне реалности

March 27, 2015 at 1:36 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


Савремени пејзаж У половини 19. века наступа период пленера када сликар не тежи да компонује предео на основу листа, дрвећа и грана и када тежи да захвати пејзаж у његовим естетским и ликовним вредностима. Како сматрамо да је импресионизам почетак савремене уметности он је наглашавао феномен боје и елеменат боје у пејзажу и растављао је слику у безброј флека и њихову игру у светлости и сенци како је то радио Пол Сезан који се трудио да успостави нови конструкциони ред у целовитост уметничког предноса. На почетку 20. века Фердинанд Ходлер и Ђовани Сегантини уздигли су пејзаж у област симболичког што је у сликама припадника група Плави јахач и Мост и даље развијано са још израженијом експресивношћу. У целини се, међутим, може рећи да је у 20. веку значај сликања пејзажа у великој мери ослабио.

March 27, 2015 at 1:38 PM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


June 12, 2015 at 11:51 AM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


June 24, 2015 at 11:58 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.