Olovke galerija

Galerija umetnickih slika

FORUM ZA DISKUSIJU

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Papir mase tehnika

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


Papir-maše (fr. Papier mâche — papirna "kaša") je likovna tehnika izrade upotrebnih predmeta, figura, skulptura, nameštaja, itd. Postoji nekoliko „recepata" za papir-maše. Spravlja se od usitnjenog papira (ili celuloznog praha), veziva (skrob, PVA lepak) i vode u određenom odnosu. Prilikom izrade predmeta od papir-mašea, ponekad se kombinuje rad sa pulpom i rad u slojevima (papirne ili čak tekstilne trake potopljene u rastvor veziva). Tekstil se ponekad koristi zbog konačne čvrstoće premeta koji se izrađuje, iako je i sam papir ponekad dovoljan. Gotov i osušen predmet može naknadno da se obrađuje (brusi, seče) i ima čvrstoću drveta.

June 13, 2014 at 11:53 AM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


Ukoliko imate neke vase radove registrujtese besplatni i postavite vase radove .BESPLATNO u nasoj galeriji .

June 13, 2014 at 11:55 AM Flag Quote & Reply

Olovke galerija umetnickih slika
Site Owner
Posts: 794


June 12, 2015 at 11:47 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.